Medezeggenschapsraad

Meedenken over beleid

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een geleding van het personeel en een geleding van ouders. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van onze school, zodat zij op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van onze school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat onze school heeft om ouders op school te laten helpen. Verder adviseert de MR de directie over tal van andere zaken.

Oudergeleiding

  • Naomie Westerbeke-Hofenk, voorzitter
  • Willemijn Mondeel
  • Niels Bebelaar

Personeelsgeleding

  • Hettie Vrij
  • Lennart Reijnierse, secretaris

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR op schoolniveau heeft Onze Wijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en stemt in met besluiten genomen door het schoolbestuur. Er zijn ouders en leerkrachten die deelnemen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onze Wijs.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs