Inzet door onze ouders

Organiseren en coördineren van leuke activiteiten

Ouderraad

De ouderraad of OR zoals deze meestal wordt genoemd bestaat uit ouders/verzorgers en twee leerkrachten. Zij vergaderen ongeveer 8 x per jaar. De ouderraad helpt bij de voorbereiding en uitvoering van: Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportactiviteiten, feesten, schoolreis, etc. Tevens int de ouderraad namens de school de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is een vrijwillige jaarlijkse bijdrage. Bestedingen die worden gedaan vanuit de ouderbijdrage zijn o.a. Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paasviering en het Eindfeest. Deze bijdrage van minimaal € 20, -- per kind is vastgesteld door het bestuur. Als een kind na 1 januari op school komt, vragen we een bijdrage van minimaal € 10,--. U krijgt jaarlijks een schriftelijk verslag van de wijze waarop de ouderbijdrage wordt beheerd en waaraan deze is besteed.

Mocht u vragen hebben over de bijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad.

Ouderhulp

We zijn elk jaar weer blij met de hulp van vele ouders bij allerlei activiteiten. U kunt zich hiervoor via het formulier “ouderhulp" opgeven. Soms hebben we ook hulp nodig bij activiteiten die hierop niet vermeld staan bijv. pleinspelletjes, verjaardag juf en andere activiteiten. Wij hangen tegen die tijd een papier op waarop u zich kunt opgeven of sturen een berichtje via Parro. Doet u ook een keertje mee?

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs