Overblijf en opvang

Ook voor- en naschooltijd is uw kind welkom

De peutergroep en de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd in samenwerking met de Kinderopvang Walcheren (KOW) op de locatie in de van Visvlietstraat.

Voor meer informatie zie de website www.kinderopvangwalcheren.nl of neem contact op met klantadvies van KOW, tel.nr. 0118 - 61 45 32.

Op onze locatie zit tevens de BSO van Tante Keet, voor meer informatie zie de website www.tantekeet-kinderopvang.nl

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs