Onze visie op onderwijs

Veiligheid en betrokkenheid

Veilige schoolomgeving

Bij het vorm geven van goed onderwijs hebben we enkele belangrijke uitgangspunten. De basis voor goed leren is voor ons veiligheid en betrokkenheid. Een veilige school- en klassenomgeving is op onze school erg belangrijk. Vanuit veiligheid is plezier en innerlijke betrokkenheid mogelijk. Zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten.

Betrokkenheid

Betrokkenheid creƫren we onder meer door middel van activerende werkvormen en door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. Daarom is luisteren naar kinderen voor ons zo belangrijk. Wij willen graag dat ieder kind bij ons op school tot zijn recht komt en dat het kan presteren naar zijn eigen beste vermogens. Hierbij houden wij rekening met het gegeven dat kinderen verschillen. Onze school moet een plek zijn, waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden optimaal worden ontwikkeld.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs