Ziekte en verlof

Naar de dokter of vrij vragen voor gewichtige omstandigheden

Ziekmelding

Is uw kind door ziekte of een andere oorzaak verhin­derd de school te bezoeken, geeft u dit dan voor school­tijd door aan de groeps­leer­kracht, tussen 8.00 en 8.15 uur of per email/parro naar de betreffende leerkracht(en).

Extra verlof

Het is mogelijk om in speciale gevallen extra verlof aan te vragen. Hiervoor gelden strikte regels. U kunt deze nalezen in het aanvraagformulier voor extra verlof dat u hieronder vindt. Het ingevulde formulier dient ruim voor de aangevraagde datum op school ingeleverd te zijn. De directeur beoordeelt of de aanvraag akkoord is.

Aanvraagformulier vakantie en extra verlof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs