Schooltijden

Wij werken met een continurooster

Op onze school geldt een continurooster, waarbij alle kinderen gedurende 4 dagen per week overblijven op school. Ze eten in de eigen groep met hun leerkracht. Daarna hebben ze een half uur buitenspel o.l.v. spelbegeleiders (ouders) en ambulante personeelsleden van de school. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

  • maandag 08.30 – 14.30 uur
  • dinsdag 08.30 – 14.30 uur
  • woensdag 08.30 – 12.30 uur
  • donderdag 08.30 – 14.30 uur
  • vrijdag 08.30 – 14.30 uur

In- en uitgaan van de school

Vestiging van Visvlietstraat;

Van de groepen 1 t/m 3 wordt verwacht, dat ze via het kleuterplein binnenkomen. Ook bij het uitgaan komen de kinderen via het kleuterplein. Vijftien minuten voor aanvangstijd is de deur open. U kunt de kinderen van groep 1/2 in de klas brengen en de kinderen van groep 3 en 4 tot de kapstok in de gang.

Vestiging Dongestraat:

De deur staat open vanaf 08.15 uur. Tussen 08.15 en 08.30 uur komen de kinderen binnen. Voor hen geldt, dat 15 minuten voor aanvang van de lessen, als ook tijdens de morgenpauze, er toezicht is van één of meerdere leerkrachten.

Elke woensdagmorgen van 08.15-08.30 uur mogen ouders van de groepen 3 t/m 8 de klas in om werk van hun kind te bekijken.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs