Schooltijden

Wij werken met een continurooster

Op onze school geldt een continurooster, waarbij alle kinderen gedurende 4 dagen per week overblijven op school. Ze eten in de eigen groep met hun leerkracht. Daarna hebben ze een half uur buitenspel o.l.v. spelbegeleiders (ouders) en ambulante personeelsleden van de school. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

  • maandag 08.30 – 14.30 uur
  • dinsdag 08.30 – 14.30 uur
  • woensdag 08.30 – 12.30 uur
  • donderdag 08.30 – 14.30 uur
  • vrijdag 08.30 – 14.30 uur

In- en uitgaan van de school

De kleutergroepen en groep 3 komen binnen via het hek aan de Middelburgsestraat, vanaf 08.15 uur staan de leerkrachten bij het hek. Voor de groepen 4 t/m 8 staat de deur open vanaf 08.15 uur. Tussen 08.15 en 08.30 uur komen de kinderen binnen. Voor hen geldt, dat 15 minuten voor aanvang van de lessen, als ook tijdens de morgenpauze, er toezicht is van één of meerdere leerkrachten.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs