Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Advies en keuze

Voortgezet onderwijs

De voorbereiding op het voortgezet onderwijs krijgt extra aandacht in groep 8. In deze groep wordt nog eens goed op een rij gezet wat de mogelijkheden van de leerlingen zijn.

  • Ook vinden er dat leerjaar diverse activiteiten plaats om inzicht te krijgen in het vervolgonderwijs, o.a. door voorlichting over de diverse schoolsoorten.
  • Om een nog duidelijker beeld te krijgen van de mogelijkheden van ieder kind worden de advieswijzer en de verplichte eindtoets, de IEP, afgenomen.
  • De ouders worden elk jaar voorgelicht over de diverse schoolsoorten. Dit gebeurt via een aantal brochures, maar ook door informatie avonden, verzorgd door het voortgezet onderwijs.

Advies

Zowel de school als de ouders / verzorgers ontvangen van de IEP een advies m.b.t. het uitstroomprofiel van het kind. Ook de leerkracht brengt een advies uit naar ouder(s)/ verzorgers.

  • In een gesprek met de groepsleerkracht van groep 8 worden deze adviezen besproken en wordt aan de hand daarvan de uiteindelijke keus gemaakt.
  • Het percentage leerlingen dat naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8.

Wij stellen ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en zodoende er voor te zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen, hetgeen van groot belang is voor het welbevinden van het kind. We kijken daarbij dus niet alleen naar de prestaties, maar ook naar aard en aanleg van het kind.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs