Welkom op De Parelburcht!

De Parelburcht is een middelgrote christelijke basisschool met twee vestigingen in Oost-Souburg. In de Van Visvlietstraat vindt u de hoofdvestiging, hier zitten de groepen 1 t/m 4 en in het gebouw aan de Dongestraat zitten de groepen 5 t/m 8.

Locaties

Al enkele jaren zijn er plannen voor een nieuw gebouw. Door allerlei omstandigheden is dit helaas nog niet gerealiseerd. De bouw is druk gaande en hopen dit jaar in het nieuwe gebouw in te trekken.

  • We zijn blij met de rust en de ruimte die we hebben en zijn trots op het vele groen en de bomen op ons schoolplein. Op beide locaties hebben we schooltuintjes voor de kinderen.
  • De school telt gezamenlijk zo’n 250 leerlingen en een enthousiast team met 23 personeelsleden. Sommige teamleden zult u dagelijks tegenkomen op één of meerdere vestigingen, anderen werken parttime.
  • De teamleden van onze school zijn allen gespecialiseerd op een bepaald gebied, o.a. werken met jonge kinderen of oudere kinderen, hulp en begeleiding aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, gedrag, ICT, taal/lezen, begeleiding, etc.

Boeiend onderwijs

Het onderwijsconcept van onze school is gericht op Boeiend onderwijs. Dit geven we vorm door goed klassenmanagement, diverse vormen van zelfstandig- en samenwerkend (coöperatief) leren en het stimuleren van de verschillende intelligenties bij kinderen (meervoudige intelligentie). Het creëren van een goed pedagogisch klimaat vinden wij erg belangrijk. Daarnaast zijn we gestart met een traject kindgericht werken; met als doel kinderen meer eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces. Kinderen werken hierbij o.a. met een weektaak waarin het mogelijk is om zelf keuzes te maken.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs