Schoolgids

Alle informatie over het reilen en zeilen van onze school

Hier kunt u onze schoolgids 2023-2024 van De Parelburcht bekijken/downloaden. In deze schoolgids beschrijven wij hoe wij ons onderwijs vormgeven. Een groot deel van de persoonlijke ontwikkeling van uw kind vindt namelijk plaats in het basisonderwijs. U wilt dat die basis zo goed mogelijk is en dat uw kind zich met de eigen talenten zo goed mogelijk ontwikkelt. Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben, voor ouders van toekomstige leerlingen en andere geïnteresseerden. We leggen uit wat zij van ons mogen verwachten als hun kind bij ons op school komt en hoe we daar vorm aan geven.

Schoolgids 2023-2024

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs