Integraal kindcentrum

Optimale ontwikkelingskansen

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn we een Kindcentrum. Samen met Kinderopvang Walcheren is er een samenwerkingsverband tot de vorming van een Integraal Kindcentrum. Op de hoofdlocatie is er buitenschoolse opvang en een peutergroep. We werken vanuit de volgende visie: Ons Kindcentrum biedt optimale ontwikkelingskansen om tot gelukkige volwassenen uit te groeien door het bieden van mogelijkheden voor uitdaging, verwondering, ontdekken en genieten in een veilige en liefdevolle omgeving waar professionals elkaars kwaliteiten optimaal benutten in een professionele leer- en leefgemeenschap, waarbij ouders als eerste opvoedingsverantwoordelijken betrokken zijn. Vanuit deze visie gaan we de komende tijd verder om met beide teams en ouders er een mooi Integraal Kindcentrum van te maken.

De volgende acties zijn er voor het kindcentrum

  • Verdere ontwikkeling Kindcentrum met kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO.
  • Nieuwbouw Kindcentrum “de Parelburcht”.
  • Implementatie nieuwe naam van ons Kindcentrum “de Parelburcht”.
Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs