Praktische informatie

Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. U bent als ouders onze belangrijkste pedagogische partner; u heeft de meeste kennis van het kind en heeft ook veel belang in goed onderwijs voor uw kind.

Daarom vinden wij een goed partnerschap tussen ouders en school belangrijk. Dat betekent dat we voor het meedenken en overleggen een grote plaats inruimen in onze school. Meedenken in de medezeggenschapsraad of in het ouderpanel is één vorm. Daarnaast maken we graag tijd om met u na te denken en in actie te komen om de uitstraling van de school positief te beïnvloeden. Daarnaast is er natuurlijk het overleg over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wat heeft uw kind nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen? We gaan graag met u in gesprek.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs